You currently have Javascript Disabled.

FocuzRight Academy

Medezeggenschap
De verzoeken om informatie en praktijkervaring op gebied van integrale medezeggenschap komen al jaren voortdurend op mijn pad.
Na diverse rollen, kwam ik in de werkgroep medezeggenschap terecht van UN1EK onderwijs en opvang, de eerste organisatie in Nederland waarbij opvang & onderwijs gefuseerd is. De huidige medezeggenschapstructuur gaf ik hier vorm. Hierover ging ik sindsdien met meerdere organisaties en partijen in gesprek.

Begeleiding
Ik vind het fijn mijn kennis en ervaring te delen en mensen op weg te helpen als ook beeldende handvatten te geven om invulling te geven aan de uitvoering (van de wettelijke voorschriften) in de veranderende praktijk. Hierdoor ondersteun ik jou in je dagelijkse werkzaamheden. Je bespaart hiermee tijd en kun je jouw focus behouden op het kind en de kwaliteit van opvang en onderwijs. 

'Het kind en zijn of haar ontwikkeling vormen de basis van onze maatschappij'
Waarom FocuzRight?

'De behoefte groeit aan een praktijkgericht kennispartner op het gebied van integrale medezeggenschap.'

Verbinding
De samenwerking wordt door organisaties in opvang en onderwijs al gezocht. Verbinding is hierbij cruciaal. Iedereen wil gehoord worden vanuit zijn of haar invalshoek.

Wetgeving
Juist omdat de wetgeving nog niet is aangepast op die samenwerking, groeit de behoefte aan een praktijkgericht kennispartner met juridische kennis op het gebied van integrale medezeggenschap.

Samenwerking
De stap naar een jurist of bureau is vaak groot. 
Met juridische collega’s ben ik eerder een samenwerkingsverband aangegaan om de juridische en praktijkkennis te combineren.

Kennis delen
Graag deel mijn kennis in deze Academy, maar ook tijdens trainingen, als gastspreker in een opleiding, tijdens een event of in een persoonlijk gesprek!