You currently have Javascript Disabled.

FocuzRight Academy

Samen de praktijk scherp krijgen!

Met oprechte betrokkenheid ben ik graag jouw adviseur en begeleider op het gebied van integrale medezeggenschap processen in opvang- en onderwijsorganisaties. Met enthousiasme werk ik graag met jouw medewerking samen aan een maatwerk advies en traject gericht op de praktijk. Zo kun jij je richten op jouw eigen werkzaamheden en kwaliteit blijven bieden aan de opvang en/of het onderwijs dat jij en jouw organisatie biedt. Dit alles voor de glimlach van een kind!

Cynthia Roos-Kempers

Missie

Ik wil met FocuzRight Advies & Begeleiding Nederland bewust(er) maken van de stem die zij heeft in de medezeggenschap en hiermee op enthousiaste wijze beweging teweegbrengen in de verbetering van de kwaliteit van opvang en onderwijs voor de glimlach van een kind!

Visie

Mijn visie is dat vanuit mijn praktijkervaring Nederland gebaat is bij oprecht en op de organisatie gericht advies op het gebied van (de implementatie van) integrale medezeggenschap, voorafgaand aan of naast nader juridisch advies en zo begeleiding laagdrempelig en toegankelijk maken en hiermee verbinding tot stand te brengen.

Strategie

Door het gesprek aan te gaan en verbinding te maken, bewustzijn creëren dat je je stem kunt laten horen in het belang van de kinderen, waarmee met een stappenplan het einddoel kan worden bereikt. Hierbij scherp in beeld houdend waar het allemaal om draait: de glimlach van een kind!

Introductie FocuzRight Academy

Bekijk alle ervaringen